راضیه ابراهیمیان
سوابق تحصیلی: کاردانی طراحی دوخت کارشناسی تکنولوژی طراحی دوخت ارشد طراحی پارچه و لباس سوابق شغلی: صاحب برند ابرا دیزاین- سوابق تجربی: مدیر مسئول مد و لباس بهپوشی و اشراق و فروردین